Vår historia

Skrotabilen.gratis är en tjänst för transporter av end of life fordon sedan 2003.
Vår långa erfarenhet av detta borgar för en trygg och säker hantering av ditt fordon.
Säkerhet , yrkeserfarenhet  och transparent seriös hantering är vår policy.
Skrotabilen.gratis ägs och drivs av företaget Autologistics Sweden AB som innehar tillstånd av Länstyrelsen att
förmedla transporter av farligt avfall.

Välkommen!