Så fungerar det 


Skrotabilen.gratis  är en bokningstjänst för transport av skrotbilar till auktoriserad bilskrot och bildemontering.

​För att bilen skall kunna hämtas måste bilen ha hjul, hjulen behöver dock inte rulla eller vara hela. Bilen bör inte sakna väsentliga delar för att kunna hämtas . Med väsentliga delar menas tex motor, växellåda , hjul eller katalysator.

Bilen hämtas så fort som möjligt, i regel inom några dagar beroende på hämtningsort, trafik, årstid och bokningsbelastning. I regel hämtas bilar snabbare nära Stockholms stad än längre ut i upptagningsområdet.

Bokning
Bokning sker  online på sidan under rubriken" beställ hämtning"
Eventuella frågor besvaras via mail på adressen  info(at)skrotbilen.gratis.

Att tänka på vid hämtningen.

I samband med upphämtningen måste den gula delen av registreringsbeviset del 2  vara undertecknad längst ned i vänstra hörnet .
Om inte bilen lämnas av bilägaren kan ett ombud göra detta , då bör emellertid bilägaren skriva en fullmakt att han överlåter åt ombudet att lämna bilen in bilen för skrotning.

Dvs den gula delen skall lämnas till chauffören eller på avtalad plats.
Bilägaren måste vara beredd på att kunna styrka sin identitet & sitt ägarskap vid förfrågan.

Informera gärna vid bokningen om  det finns försvårande omständigheter inför hämtningen, såsom 
punkterade hjul, saknade nycklar eller om bilen står svårtillgängligt. 

Bekräftelse  och eventuell skatteåterbetalning.

När du bokar online får du en bekräftelse via mail som en bekräftelse att bokningen registrerats.
Några dagar efter hämtningen får du bekräftelse från Transportstyrelsen att ägarbyte skett. Eventuell innestående skatt återbetalas till bilägaren av Transportstyrelsen.

Vad händer med bilen sedan?

Bilen hämtas och transporteras till auktoriserad bildemontering som övertar ägandeskapet av bilen.

Har ni reservdelsförsäljning?

Nej , Skrotabilen.gratis är endast en bokningstjänst för hämtning & skrotning av skrotbilar.

Sammanfattning i korthet

1. Beställ hämtning online.

Ange bilmodell/fabrikat registeringsnummer, telefonnummer och plats för upphämtning etc enligt formuäret. Välj även om du vill lämna personligen eller lämna nyckel och registreringsbeviset på anvisad plats.

2.Ta fram den gula delen av registreringsbeviset del 2 och skriv under detta längst ned till vänster i fältet "nuvarande ägare" .

Viktigt!
Det måste vara det senaste utfärdade registreringsbeviset.
Har du förlorat ditt registreringsbevis kan du beställa nytt hos Transportstyrelsen
077-125 25 25 eller online här

3.Bilen hämtas  med bärgningsbil eller biltransportfordon. Inte kranbil.