Villkor

230701
Bilen hämtas inom aktuellt angivet upptagnings område som finns till påseende på hemsidan.
Kunden har ingen rätt att kräva gratis  hämtning på annan plats än de på hemsidan angivna platserna.
Förnärvarande är hämtning gratis i aktuellt upptagningsområde. ( Storstockholm )

Bilägaren som beställer hämtning godkänner att fordonets ägandeskap övergår till den av Skrotabilen.gratis utvalda auktoriserad bilskroten,  som avregistrerar och skrotar bilen enligt gällande lagstiftning.

Registreringsbeviset del 2 skall medfölja bilen vid hämtningen för att bilen skall kunna hämtas och skrotas. Registeringsbeviset skall vara påskrivet av ägaren i fältet " nuvarande ägare" längst ned på beviset.
Saknar ni del 2 beställ ny innan bokning

​Bilen hämtas så fort som möjligt i logistisk turordning.

Vid Force Majeur omständigheter som kris, svår väderlek, onormala trafiksituationer, personalbrist eller tekniska problem kan hämtning ta längre tid, eller skjutas upp tills normal omständighet åter råder.

​Tidsbokning är ej möjlig av logistiska orsaker såsom samlastning. I mån av tid kan önskemål om specifik dag eller
tid tagas i beaktande.

​För att bilen skall kunna hämtas måste bilen stå åtkomlig att kunna hämtas med bärgningsbil/ biltransport på farbar väg/parkering. ( Med bärgningsbil / biltransport menas EJ kranbil )

Skrotabilen,gratis  hämtar ej bilar på motorväg och huvudleder .

Skrotabilen.gratis  och dess transportör tar inget ansvar för eventuella skador på mark ,väg, eller föremål under bilen beroende på att bilen saknar hjul, hjulen sitter fast, bilen läcker olja eller liknande vid lastning.

Skrotabilen.gratis står inte för kostnad som Transportstyrelsen tar ut om bilägaren måste beställa ett nytt registreringsbevis del 2.

Bilägaren måste kunna styrka ägarskapet av fordonet samt kunna legitimera sig
på förfrågan.

Bilen bör vara komplett och ha katalyator för att hämtas om inget annat avtalats.

Bilägaren ansvarar för eventuella kostnader från trafikförsäkringsföreningen om bilen är påställd och saknar giltig försäkring tills bilen är skrotad & avregistrerad.

​​Hämtning kan komma att ske omedelbart efter onlinebokningen om bilen meddelats klar att hämta snarast.

För gods som kvarlämnats/glömts i bilen ansvaras ej, vänligen töm bilen innan hämtning.

​Skrotabilen.gratis  har rätt att neka transportuppdrag utan vidare förklaring vid misstanke om kriminellt uppsåt , eller andra oegentligheter i samband med bokningen.

Om bilen av någon anledning inte skall hämtas måste avbokning ske
omgående . Om så ej sker kan framkörningskostnad komma att debiteras av transportören. Detta gäller oavsett om bilägaren hunnit  erhålla bekräftelse eller ej.

Upphämtningsområde  

2023-07-01    Förnärvarande hämtar vi gratis i hela Storstockholm och Eskilstuna, Strängnäs